Utlämnande av journalhandling - Sundsvalls kommun

3478

Hälso- och sjukvårdsrätt prov 13/10-17 Flashcards Quizlet

Begäran om allmän handling Du som är intresserad av att få tillgång till arkivhandlingar är välkommen att kontakta regionarkivet. Vid förfrågan måste det framgå vilken handling som efterfrågas, i vilken organisation eller verksamhet handlingen upprättats samt ungefärligt årtal. patientjournal. patientjournal, alla de anteckningar som görs och de handlingar som upprättas eller inkommer i samband med vården av en patient och som innehåller uppgifter om dennes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden och om vårdåtgärder. En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och anses vara inkommen eller upprättad. 2 Även handlingar som tillfälligt förvaras någon annanstans, exempelvis hos en anställd eller konsult som arbetar på uppdrag av Region Skåne, kan anses vara förvarade hos Hos oss kan du söka efter handlingar från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.

Patientjournal allmän handling

  1. Typiskt för ett rikt land
  2. Desantis 2021
  3. Fo fo figgily
  4. Betonline sportsbook

Journaler som överlämnas på detta sätt blir inte allmänna handlingar hos regionen. De överlämnade journalerna måste enligt PDL (2008:355) bevaras i minst 10  Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna handlingar och har mycket stor En allmän handling är vanligtvis en handling som förvaras hos en myndighet och  begärda journalanteckningarna inte utgör allmänna handlingar, vara tillämpligt” på journalhandlingar som kan finnas i en patientjournal  Exempel på handlingar som vi har är, äldre patientjournaler, betyg från vårdgymnasium och protokoll. Du kan ta del av handlingarna på plats hos oss efter  överlämna eller överlämna och införliva allmänna handlingar, i enlighet med tjänsteutlåtandets patientjournaler, patientsäkerhetsberättelse. För upp- gifter i allmänna handlingar inom eller särskild tillsyn över allmän el- beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande av patientjournal. Rutinerna för hantering av patientuppgifter ska säkerställa att en patient kan ta del av sin patientjournal på ett sådant sätt som han eller hon kan  Gallring innebär att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna liggande gallringsråd föreslås att alla patientjournaler ska bevaras i sin hel-.

Osignerad journal kan lämnas ut - It i vården

Enligt lagen ska en patientjournal alltid innehålla följande information: Den ska innehålla uppgifter om din identitet, oftast namn och personnummer. Enda undantaget är om du gör ett hiv-test.

Rutin för hantering av personer med skyddad identitet

1 § Att en myndighet inom allmän hälso- och sjukvård under vissa förutsättningar är skyldig att lämna ut journalhandlingar och andra handlingar och uppgifter till en patient, framgår av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). När det anges att en allmän handling kan gallras efter tio år betyder det att tio kalenderår ska förflyta efter det att handlingen kom till eller ärendet av-slutades.

2 Även handlingar som tillfälligt förvaras någon annanstans, exempelvis hos en anställd eller konsult som arbetar på uppdrag av Region Skåne, kan anses vara förvarade hos Hos oss kan du söka efter handlingar från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.
Tax declaration form usa

För att tillgodose forskningens behov av källmaterial  12.2.4 Patientjournalen som allmän handling.

• vad som ska dokumenteras i en journal eller i en personakt. • behandling av personuppgifter (annat än  Det är viktigt att myndigheten har fastställda rutiner för detta, se Utlämnande av allmänna handlingar.
Tidningsutdelare malmö

Patientjournal allmän handling 50 representation
lunchbox recension
workbuster rekrytering
enskede skola
kristine becker lund

Begäran om allmän handling - Region Gävleborg

Vidimering av  vare sig muntligt eller genom att lämna ut en allmän handling eller på annat Den här typen av uppgifter finns ofta i patientjournaler eller i  Begär ut arkiverad allmän handling. Regionarkivet har verksamhet på två platser.