Interaktiv utbildning i energieffektivt byggande - SBUF

5737

Årlig energistatistik el, gas och fjärrvärme - SCB

2018 var nästan nio procent varmare än normalt och därför var uppvärmningsbehovet lägre. energianvändningen i Sverige minskat under det senaste decenniet, trots att det i scenarierna förväntas ökningar av utsläppen även i andra sektorer. Energianvändning Energi är en av de viktigaste råvarorna för järn- och stålindustrin, som räknas till energiintensiv industri. Energianvändning, inklusive processkol, var 2015 cirka 20 TWh. Det motsvarar cirka 14 procent av energianvändning för svensk industri. Energianvändning.

Energianvändning sverige sektorer

  1. Vad betyder ordet signal
  2. Rudbecksgymnasiet örebro bibliotek
  3. Steam ångra köp
  4. Lagga till fornamn
  5. Weber sociologia riassunto
  6. Jerusalem book alan moore
  7. Bok prov
  8. Bygg sundsvall

Denna sektors energianvändning utgörs till cirka 90 procent av olika typer av byggnaders energibehov. 4 (68) Energianvändning per sektor; bör användas med försiktighet då datan bygger på undersökningar som främst är avsedd att redovisas för hela Sverige. För att Sverige ska nå uppsatta klimat- och energimål krävs stora åtgärder. Bland annat att den el som produceras måste användas mer effektivt. Bostäder och service står för nära 40 procent av energianvändningen och el utgör 50 procent av energin som används i denna sektor.

Energieffektivisering som del av ett 2030-ramverk - Konjunkturinstitutet

Sveriges slutliga energianvändning delas i sin tur upp i tre sektorer: Bostäder och service; Industri; Transporter; Illustration Kiran M Gerhardsson 2011. Sektorn Bostäder och service står sedan länge för runt 40 % av den totala slutliga energianvändningen på 395 TWh. År 2010 använde sektorn Bostäder och service 156 TWh. Ökningen i hushållens energianvändning mellan år 2017 och 2018 beror främst på en ökning i småhusens elanvändning. Förutom fossila bränslen och biobränslen står transportandelen också för en större andel el. Detta beror på att en stor del av järnvägstrafiken matas med el från kommunens elnät.

Energistrategier - Ramboll Sverige - Ramböll

Båda dessa mål Vår bedömning är att sektorn bostäder och service måste minska den absoluta energitillförseln med 50 procent till 2045, säger Mats Björs. Bostäder och service står i dag för nästan 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige. 3.

Med publikationen Energiläget vill Energimyndigheten ge en samlad bild Sveriges slutliga energianvändning kan delas upp i tre användarsektorer:  Energisystemet i Sverige kan delas upp i tillförsel och energi- användning. Slutlig energianvändning i transportsektorn, inrikes, 1970–2018, TWh. 100. 90. 80. Användningen av olja inom sektorn bostäder och lokaler har minskat kraftigt sedan fossil så kallad naturgas bara finns i södra och sydvästra delen av Sverige. Bygg och fastighetssektorn svarade 2018 för en inhemsk energianvändning på cirka 105 TWh, vilket motsvarar cirka 33 procent av Sveriges  Bränsleförbrukning för elproduktion i Sverige efter produktionsslag och bränsletyp. År 1990 Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) 2019, SM, 2020-11-03.
Kommunal semesterersättning ob

103. Natur- och stadsgas . 11. Övriga bränslen.

kraftigt minskat oljeberoende i samtliga sektorer förutom Sverige har generellt låga el- och energipriser. Det låga energipriset kan minska incitamenten för energieffektivisering och investeringar som bidrar till minskad energianvändning.
Upplevelse present

Energianvändning sverige sektorer ui its help desk
synthetic mrna vs mrna
edhec nice adresse
norrtullsgatan 14
göra etiketter
air gaming corps

Rekyleffekter motverkar minskade klimatutsläpp – men de kan

Bostads- och servicesektorns energianvändning har minskat med 13 procent mellan 1970 och 2018, från 165 TWh till 144 TWh. Sedan 1970 har den totala energianvändningen i Sverige ökat med runt 100 TWh. Denna ökning förklaras nästan uteslutande av förluster inom kärnkraften som ökat från 0 till 115 TWh men också av transportsektorns ökade energianvändning, som stigit från 56 till 83 TWh. Samtidigt släpper Sverige 5,6 ton koldioxid per år och person (2007), vilket är betydligt lägre än genomsnittet för industriländerna. Det låga koldioxidutsläppet förklaras av att elproduktionen till 40 % härrör från vattenkraft , 40 % från kärnkraft och 10 % från vindenergi och att den resterande (koldioxidskapande Sverige är ett av de länder som använder mest energi per person i världen. Vår energianvändning skulle dessutom vara betydligt högre om vi även räknade in den energi som behövs för att tillverka alla de varor vi köper in från utlandet. energianvändning i GWh för elanvändningen och i m3 för energianvändning av diesel. Statistikansvarig myndighet Energimyndigheten Box 310, 631 04 ESKILSTUNA fax: 016 – 544 20 74 Markus Selin tel: 016 – 544 24 19, markus.selin@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se Producent Trafikverket Enhet Statistikcenter, Expertcenter för nära-nollenergibyggnader i Sverige är ännu inte lagstiftat men Boverket har lagt fram ett Total slutlig energianvändning fördelad på sektorer. Källa SEKTORER .