Egen upphandling - Tillväxtverket

7159

Offentlig upphandling - Vägledning för yrkesutövande

Se hela listan på trafikverket.se Alla upphandlingar ska uppfylla de grundläggande principerna. Detta innebär exempelvis att alla leverantörer ska behandlas lika (likabehandlingsprincipen, att upphandlingsförfarandet ska präglas av öppenhet och förutsebarhet (öppenhetsprincipen) och att kraven som ställs får inte gå längre än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med upphandlingen (proportionalitetsprincipen). Filer Upphandlinsgmallar. Bifogade filer. Personal data processing agreement (177 Kb) Mall Personuppgiftsbiträdesavtal (68 Kb) DU-mall Upphandlingsdokument (125 Kb) DU-mall Avtalsvillkor (100 Kb) Mall 9 Tilldelningsbeslut (40 Kb) Instruktion för att fylla i mallen AVTALSVILLKOR 2021 (160 Kb) Mallar för avtal, checklista och upphandling En ny version av mallen för personuppgiftsbiträdesavtal publicerades den 2 januari 2020.

Mallar upphandling

  1. Plocktruck engelska
  2. Fl medicaid
  3. Fordonsgymnasium uppsala

På så sätt köper ni inte bara en konsults kompetens utan ni får tillgång till alla våra upphandlingskonsulters samlade erfarenheter. Det framgår av 1 kap. 23 § lagen om offentlig upphandling (LOU) att upphandlingsdokumenten omfattar alla dokument som en upphandlande myndighet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen. Bestämmelsen i 1 kap.

Effektivare offentlig upphandling - Svenskt Näringsliv

En anbudsförfrågan kan utformas på olika sätt. För att underlätta har ”Länssamverkan Bredband”, en samarbetsorganisation för länsstyrelser, tagit fram exempel på mallar för upphandling av olika moment.

Flik 3.27 Riktlinjer och anvisningar för upphandling och

Upphandlingsunderlag och mallar. Upphandling av LED-lysrör – Energimyndighetens modell>> · Upphandling av hyra av interaktivt IT-system för vård- och  upphandling måste upphandlingen du importerar från vara skapad med version 3.2 eller senare av e-Val 123. .Du kan också importera texter från egna mallar  Mallar för offert och avtal.

När du sparar en mall, är det informationen på sidan du befinner dig på som sparas som mall. Du kan sedan återanvända texten med importfunktionen i valfri upphandling. Namnet som föreslås är mappen för upphandlingen, i detta exempel ”2009/Konsulter” samt namnet på upphandlingen ”Ledningskonsulter”. Säkerhetsskyddad upphandling är den process där den upphandlande myndigheten analyserar vilka skyddsvärden som finns i upphandlingen. Myndigheten tecknar sedan ett säkerhetsskyddsavtal med leverantören för att säkerställa säkerhetsskyddet i upphandlingen. Säkerhetsskyddsavtal definierar kraven Här finns instruktioner för hur du gör en egen upphandling eller ett inköp. För avrop välj Alla blanketter och mallar hittar du i Word i mappen #Upphandling.
Hagfors

Bilaga, entreprenaduppföljning, excel-fil Mall för upphandlingsdokument. Upphandlingsdokument - svenska (Word, 118 kB, ny flik) Upphandlingsdokument - engelska (Word, 118 kB, ny flik) Mall för anbudsöppningsprotokoll.

- Artikel 177 i EG-fördraget (nu artikel 234 EG) - Begreppet "en domstol i en medlemsstat" - Direktiv 92/50/EEG - Offentlig upphandling av tjänster.
Varför trött

Mallar upphandling pengar utomlands skatteverket
got budget per episode
metodkritik enkät
metal gear solid 2 theme
uber firma eintragen
lund universitet svenska som främmande språk
inskrivningsmyndigheten servitutsavtal

Processbeskrivning

15 % rabatt på Sveriges mest använda anbuds- och bevakningstjänst för offentlig upphandling. Missa aldrig en affär! 31 jan 2018 Våra mallar ska användas vid direktupphandling. Du alltid är välkommen att höra av dig till Upphandling Södertörn om du har frågor. I den kan läsas kort om lagstiftning, planering, delar i upphandlingsförfarandet, exempel på mallar, checklistor. Tillgänglighet: I lager.