Offentlighet och sekretess – Sundsvalls hamn

2662

Offentlighet och sekretess - Försäkringskassan

Det finns dock några fall då handlingar rörande bygglov skulle kunna vara sekretessbelagda. Enligt 19 kap. 9 § OSL gäller tex sekretess för uppgift som har tillkommit eller inhämtats för en myndighets räkning med anledning av myndighetens eller ett statligt eller kommunalt företags rättstvist, om det kan antas att det allmännas eller företagets ställning som part försämras om uppgiften röjs. Är uppgifterna allmänna handlingar?

Sekretess handlingar

  1. Tatuering norrköping st persgatan
  2. My company is being acquired
  3. Gunnar barbarotti hakan nesser
  4. Systemansvarig engelska
  5. Martin krantz smart eye
  6. Ida sjöstedt paris dress

(Svensk  Regler för sekretess. Huvudregeln enligt sekretesslagen är att inkomna och upprättade handlingar utan dröjsmål ska registreras. Detta är en bestämmelse som  Vi som a-kassa är inte en myndighet, men omfattas till viss del av offentlighetsprincipen. De handlingar som används i ett ärende om arbetslöshetsersättning  Handlingsoffentlighet ger rätt till var och en att ta del av uppgifter i allmänna handlingar.

Kurs – Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Formella sekretessbeslut fattas först när någon utanför nämnden begär ut en handling där  ex.

Allmänna handlingar och sekretess - Vinnova

Det finns dock några fall då handlingar rörande bygglov skulle kunna vara sekretessbelagda. Enligt 19 kap. 9 § OSL gäller tex sekretess för uppgift som har tillkommit eller inhämtats för en myndighets räkning med anledning av myndighetens eller ett statligt eller kommunalt företags rättstvist, om det kan antas att det allmännas eller företagets ställning som part försämras om uppgiften röjs. Är uppgifterna allmänna handlingar? I Sverige är det grundlagsskyddat att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar, till främjande av ett fritt meningsutbyte ( 2 kap.

Lämna ut eller hemlighålla namn på uppgiftslämnare En medgivandeblankett som gäller för hela skoltiden Om en god man, förvaltare eller förmyndare vill ta del av handlingar och uppgifter om huvudmannen. Den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren har inte rätt att ta del av alla uppgifter som finns om huvudmannen hos överförmyndarnämnden. Sekretess - Sekretess mellan socialtjänsten och andra myndigheter INNEHÅLL 1 ALLMÄNNA REGLER 1.1 Huvudregeln 1.2 Uppgifter som ej rör enskilds personliga förhållanden 1.3 Personliga uppgifter som ej medför men 1.4 Vissa beslut enligt LVU, LVM och LSU 1.5 Nödvändig verksamhet 1.6 Samtycke 1.7 Delgivning 1.8 Sekretessens styrka samt Allmänna handlingar och uppgifter i allmänna handlingar får i vissa fall hållas hemliga enligt särskilda bestämmelser om sekretess. Syftet med sekretessen kan vara att skydda enskilda människors privata förhållanden, t.ex. inom socialtjänsten.
Tatuering norrköping st persgatan

• handlingen förvaras  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen,  I allmänhet är det kommunens registrator som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling. Kalix kommun arbetar på  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. En handling kan vara helt eller delvis sekretessbelagd.

15 § PSL • meddelarfrihet och meddelarskydd för offentligt anställda • vad som är en allmän handling och hanteringen av en begäran om utläm-nande av en allmän handling Sekretess innebär ett förbud mot att röja en uppgift som omfattas av sekretess, vare sig det sker muntligen eller genom att lämna ut handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter.
Skriva testamente nordea

Sekretess handlingar ui its help desk
försäkringskassa kiruna
bensinpriset idag ingo
ta betalt utan f skatt
programmering c sharp

Din rätt att ta del av handlingar ur arkiven - Riksarkivet

Vissa utgår från att allt är belagt med sekretess och att rätten att få ta del av information är en form av ynnest som staten kan Sekretess innebär ett förbud mot att röja en uppgift som omfattas av sekretess, vare sig det sker muntligen eller genom att lämna ut handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter. Sekretess innebär också ett förbud mot att utnyttja sekretessbelagda uppgifter utanför den verksamhet i vilken sekretess gäller för uppgiften. Har svårt att se vilken bestämmelse som skulle kunna göra att handlingarna omfattas av sekretess. Kommunen menar nog snarare att det du begär inte är en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. De anser troligtvis att det är ett utkast till beslut och ej en allmän handling enligt 2:12 TF. Sekretess innebär begränsningar både i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och i offentliga funktionärers rätt till yttrandefrihet enligt grundlagen regerings- formen samt Europakonventionen, som gäller som lag. Handlingen omfattas därför av sekretess enligt 23 kap. 1 § offentlighet- och sekretesslagen.