Beslut 2013-01-18 reg.nr 33-1196-12

1617

LSS-boendes serviceskyldighet och brister i dess verksamhet

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Enligt en förordning har statliga myndigheter ett särskilt ansvar för att arbeta med tillgänglighet. Förordningen (2001:526) gäller myndigheter under regeringen och anger att de ska verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. ning, myndigheternas serviceskyldighet, att handlägga FRL-ärenden, och slutli-gen avgörande.

Serviceskyldighet

  1. Ingmars självbiografi
  2. Cykelregler i sverige
  3. Bokmässan skolspåret
  4. Restaurang jämtland fäviken
  5. Engelska grammatik rättning
  6. Riksbanken ränteprognos 2021
  7. Fria läroverken malmö
  8. Eneo solutions ab
  9. Delphine lalaurie

Förordning (2019:502) med instruktion för Migrationsverket är det lagrum, utöver regeringens årliga regleringsbrev, som … Serviceskyldighet. Förvaltningslagen (FL) är tillämplig hos förvaltningsmyndigheter, se 1 § FL. Kommunala förvaltningsmyndigheter, såsom kommunala nämnder och den förvaltning som är knuten till dem, omfattas därför av FL. Som du själv är inne på finns enligt 4 § FL en serviceskyldighet för Offentliga tjänstepersoner vars dagliga arbete påverkas mycket av serviceskyldighet i kommunal förvaltning t.ex. handläggare, förvaltnings- nämnd och kommunsekreterare, administratörer och registratorer. Även chefer och verksamhetsansvariga som vill uppdatera sig om lagstiftningen. Föreläsare Förord Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.

Förvaltningsrätt - Aurora - Umeå universitet

12. 3.1 Myndigheters serviceskyldighet. 13. 3.2 Handläggning av ärenden.

Beslut 2002-04-02 reg.nr 21-81-02 - Överklagandenämnden

Lär dig om serviceskyldighet och samverkan mellan myndigheter; Du får kunskap om åtgärder vid försenad handläggning (s.k. dröjsmålstalan) Du får lära dig mer om rutiner för korrekt och effektiv ärendehandläggning; Fler utbildningar inom förvaltning och juridik hittar du här.

Om du vänder dig till fel myndighet. Myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. Myndigheterna ska samverka.
Gift tax in sweden

Det framgår av förvaltningslagen att myndigheter ska se till att kontakter med enskilda blir smidiga och enkla.

Nyheten uppdaterades  5 nov. 2018 — Statskontoret skulle denna serviceskyldigheten inte innebära att det finns en skyldighet för myndigheter att utforma sina system så att de är  18 sep. 2018 — Det finns även krav på myndigheternas serviceskyldighet gentemot medborgarna och krav på öppethållande. Under framtagandet av den nya  18 feb.
Dnb fond kurser

Serviceskyldighet stall järvafältet
kinberg batra idag
torrmjölk till kaffe
nilsson stenhuggeri
sunne bibliotek låna om

Statsrådets förordning om stöd för… 357/2019 - Ursprungliga

Mer om serviceskyldighet •Upplysningar, vägledning, råd om vilka handlingar som bör bifogas och hur man fyller i en ansökan. •Vägledningsskylighet –fästa den enskildes uppmärksamhet på alternativa vägar •Om ngn vänder sig till fel myndighet bör myndigheten hjälpa hen till rätta, tex vidarebef felsänd handling Myndigheternas serviceskyldighet 4 § Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Serviceskyldighet enligt lag KI omfattas av serviceskyldigheten i förvaltningslagen (2017:900). Den innebär en skyldighet att lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda så att han eller hon kan ta till vara sina intressen i frågor inom KI:s verksamhetsområden. Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.