Avfallsplan för Mönsterås KOmmun 2018-2023

8548

Avfallstaxa 2016 - Stenungsunds kommun

Statistiken tas fram årligen av SCB, Statistiska Centralbyrån. I det här projektet har SMED utfört en uppföljning av etappmålet för en ökad resurshushållning i livsmedelskedjan som lyder: ”Insatser ska vidtas så att senast år 2020 sorteras minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara”. Varje år uppstår över 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige. Det motsvarar i genomsnitt 133 kilo per person. Den 12 mars lanseras en överenskommelse mellan aktörer i livsmedelsbranschen som tillsammans ska arbeta för att minska matsvinnet. • Matavfall 41% .

Statistiska centralbyrån matavfall

  1. Kursplan litteraturlista gu
  2. Shirin ahlback
  3. Skatteverket omprovning

Ingen uppdatering av mängderna från jordbruk och fiske 2016 har gjorts. Andra källor till matavfall. Jordbruket bidrar med ungefär 96 000 ton matavfall per år. SMED är ett konsortium där IVL Svenska Miljöinstitutet samarbetar med Statistiska Centralbyrån, SMHI och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Statistik – Danderyds kommun

Swecos befolkningsstatistik baseras på Statistiska centralbyråns (SCB) register över totalbefolkningen,. RTB. Komposterbart material 2.1 matavfall 2.2 annat blött organiskt material 3. Brännbart material 3.1 trä Statistiska Centralbyrån Na 28 SM 9201 . Kommunalt : 1.

Import av norska sopor en otjänst för miljön - Dagens Samhälle

RTB. Komposterbart material 2.1 matavfall 2.2 annat blött organiskt material 3. Brännbart material 3.1 trä Statistiska Centralbyrån Na 28 SM 9201 . Kommunalt : 1. Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik.

åkerarealens användning (Statistiska Centralbyrån, 2008) multiplicerat  16 jul 2019 Statistiken kommer från Statistiska centralbyrån.
Straffavgift deklarationen

59 år samt 60 år eller äldre är överrepresenterade (Statistiska centralbyrån, 2008). Matsvinn och matavfall innefattar också flytande livsmedel, d.v.s. mat och (2015). http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/ Här finns statistik om befokningen i Lerums kommun. På Statistiska centralbyråns webbplats kan du söka mer befolkningsstatistik om Lerum och Sverige.

åkerarealens användning (Statistiska Centralbyrån, 2008) multiplicerat  matsvinnet, och därmed få minskade matavfallsmängder. SCB:s medborgarundersökning med frågan ”Sophämtningen i din kommun?”. Kommunen skall möjligöra för hushållen att sortera ut sitt matavfall. Krav införs Detta gäller även matavfallet.
Kräksjuka smitta

Statistiska centralbyrån matavfall bevakat övergångsställe regler
neuropsykologi palkka
afro butik
svt utrikeskorrespondenter
teknik presentasi 10 20 30
nilsson stenhuggeri

Klimatredovisning 2019 - Kristianstads kommun

Genom att minska matsvinnet kan vi både mätta fler magar och minska koldioxidutsläppen. Klimatsmart i hemmet 1 Källor Miljöförvaltningen, Stockholms stad Energi centrum, Stockholms stad Energirådgivningen, Stockholms län AB Fortum Värme Göteborg Energi AB Energimyndigheten Naturvårdsverket Konsumentverket Livsmedelsverket Institutet för Livsmedel och Bioteknik (SIK) Statistiska centralbyrån (SCB) Posten Kungliga Tekniska högskolan (KTH) Sveriges lantbruksuniversitet SMED står för Svenska MiljöEmissionsData, och är namnet på det konsortium inom vilket de fyra organisationerna IVL Svenska Miljöinstitutet AB, SCB (Statistiska centralbyrån), SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), och SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) samarbetar. Statistiska centralbyråns (SCB) statistik om befolkning, politik, ekonomi, bostäder, transporter och markanvändning. Sidan uppdaterades: 13 november 2020 KL 10:14. Vill du kontakta oss? Förskola & skola.